Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos Iniciatyvos Kaunui paraiškų teikimas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Paraiškų priėmimas elektroniniu būdu vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-563 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A-3922 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2018 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-542 (atsisiųsti)
 
Daugiau informacijos apie aktualius kvietimus teikti paraiškas rasite http://iniciatyvos.kaunas.lt/.
 

KAIP UŽSAKYTI PASLAUGĄ
Paraiška gali būti teikiama vienu iš būdų: raštu arba elektroninėmis priemonėmis per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt):

Kaip pateikti elektroninę paraišką?
Jei paraiška su pridedamais dokumentais teikiama per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt), pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu bei Paraiškos el. versija „Excel“ formatu įkelia į sistemą.

el.-paraiškos-teikimo instrukcija  (atsisiųsti)


Kaip pateikti popierinę paraišką?
Jei paraiška teikiama raštu, ji, jos priedai bei  Paraiškos elektroninė versija („Excel“ formatu), įrašyta elektroninėje laikmenoje, siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas kvietimo numeris, srities pavadinimas ir prioriteto, prie kurio priskiriamas projektas, numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.
Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiška ir jos priedai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu įrišimo būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos;

Paraiškos forma (atsisiųsti)
Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus terminus.


Atnaujinimo data 2017.12.14
Paslaugos suteikimo trukmė 48 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Tadas Metelionis
Paslaugos vykdytojas Evelina Revuckaitė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Reglamentuojantys teisės aktai 1. Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 metų, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“
2. Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-12 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 – 2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“
3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-563 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“
4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. T-696 „Dėl 2018 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo“
5. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. A-3922 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
6. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 4123 DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ PROJEKTO FINANSAVIMO PARAIŠKOS FORMOS, PROJEKTO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMO LAPO FORMOS IR NAUDINGUMO VERTINIMO LAPO FORMOS PATVIRTINIMO
7. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 4143 DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL SRITĮ „BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMAS“ NR. 2018-1-1 TVIRTINIMO
8. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 4196 DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL SRITĮ „FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMAS“ NR. 2018-3-1 TVIRTINIMO
9. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4235 "Dėl KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL SRITĮ „NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ STIPRINIMAS“ NR. 2018-5-1 TVIRTINIMO
10. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A-4306 Dėl KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL JAUNIMO ĮGALINIMO IR VAIKŲ UŽIMTUMO SRITIES PRIORITETĄ „KAUNO, KAIP AKTYVAUS JAUNIMO MIESTO, ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“ NR. 2018-4-4.1-1 TVIRTINIMO"
11. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. A-4413 "Dėl KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL SRITĮ „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ NR. 2018-2-1 TVIRTINIMO"
Priedų sąrašas 1. el.-paraiškos-teikimo-instrukcija
2. Paraiškos forma