Paraiškų gauti lėšų viešųjų paslaugų projektams priėmimas

 VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKA IR FINANSAVIMAS
 
PARAIŠKŲ GAUTI LĖŠŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ  PROJEKTAMS PRIĖMIMAS
Viešųjų paslaugų teikimo projektų elektroninių paraiškų priėmimas vykdomas vadovaujantis viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-543 „Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2016/t168543.docx
sprendimas
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2016/t168543%20priedas.docx
 
PATVIRTINTA

 2017 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti 2016-11-8 Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-542 „DĖL 2017 M. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2016/t168542.docx

Paslaugos kategorija   Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atranka ir finansavimas
 
Atnaujinimo data                                     .......................
Paslaugos suteikimo trukmė                    48 d.d.
Paslaugos gavėjas                                    juridinis asmuo
Atsakingas dalinys   PLĖTROS PROGRAMŲ IR  INVESTICIJŲ  SKYRIUS                         

Paslaugos vadovas                                   Tadas Metelionis
Paslaugos vykdytojas                                Evelina Revuckaitė
 
KAIP UŽSAKYTI PASLAUGĄ
Paraiška gali būti teikiama vienu iš būdų: raštu arba elektroninėmis priemonėmis per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt):
Kaip pateikti elektroninę paraišką?
Jei paraiška teikiama per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt), pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu įkelia į sistemą.
Kaip pateikti popierinę paraišką?
 
Jei paraiška teikiama raštu, ji turi būti siunčiama paštu arba pristatoma į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96  (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti antspaudas, užrašas „Paraiška“, nurodytas kvietimo numeris, srities pavadinimas ir prioriteto, prie kurio priskiriamas projektas, numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiška ir jos priedai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu įrišimo būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos;

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus terminus.

 
Atnaujinimo data 2017.09.20
Paslaugos suteikimo trukmė 48 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Tadas Metelionis
Paslaugos vykdytojas Evelina Revuckaitė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Reglamentuojantys teisės aktai 1. Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 metų, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“
2. Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-97 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“
3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. T-542 „Dėl 2017 m. Kauno miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir prioritetų patvirtinimo“
4. Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-543 „Dėl Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
5. Įsakymas dėl viešųjų paslaugų teikimo projekto finansavimo paraiškos ir administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapo formų patvirtinimo.
6. Viešųjų paslaugų teikimo projekto finansavimo paraiška.
7. Viešųjų paslaugų teikimo projekto administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas.
8. Projekto biudžeto forma
Priedų sąrašas 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. A-3757 DĖL KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL MIESTO ĮVAIZDŽIO STIPRINIMO SRITIES PRIORITETUS TVIRTINIMO
2. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL MIESTO ĮVAIZDŽIO STIPRINIMO SRITIES PRIORITETĄ „TARPTAUTINIAI TĘSTINIAI MIESTO ĮVAIZDĮ FORMUOJANTYS RENGINIAI“ NR. 2017-2-2.3-1
3. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL MIESTO ĮVAIZDŽIO STIPRINIMO SRITIES PRIORITETĄ „KAUNO, KAIP AKTYVAUS JAUNIMO MIESTO, ĮVAIZDŽIO STIPRINIMAS“NR. 2017-2-2.2-1
4. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL MIESTO ĮVAIZDŽIO STIPRINIMO SRITIES PRIORITETĄ „KAUNO, KAIP SPORTO MIESTO, ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“ NR. 2017-2-2.1-1
5. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. A-3759 DĖL KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES PRIORITETUS TVIRTINIMO
6. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES PRIORITETĄ „SVEIKOS MITYBOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS“ NR. 2017-3-3.1-1
7. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES PRIORITETĄ „PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA“ NR. 2017-3-3.2-1
8. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES PRIORITETĄ „VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS IR SUTRIKIMŲ PROFILAKTIKA“ NR. 2017-3-3.3-1
9. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. A-3758 DĖL KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO SRITIES PRIORITETUS TVIRTINIMO
10. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL APLIKOSAUGINIO ŠVIETIMO SRITIES PRIORITETĄ „APLINKOSAUGINIO SĄMONINGUMO UGDYMAS“ NR. 2017-7-7.1-1
11. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL APLIKOSAUGINIO ŠVIETIMO SRITIES PRIORITETĄ „TARPTAUTINIŲ APLINKOSAUGINIŲ INICIATYVŲ ĮGYVENDINIMAS MIESTE“ NR. 2017-7-7.2-1