Susitarimų dėl žemės sklypų naudojimo tvarkos nustatymo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų (žemės sklypų planų, žemės sklypų detaliuosius planų, žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktų), kai tuose žemės sklypuose ar gretimuose žemės sklypuose yra Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomi statiniai, patalpos ir jų priklausiniai, derinimas.