Kauno mieste registruotų fizinių ir juridinių asmenų deklaracijų apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą priėmimas

Užsakyti paslaugą internetu

Paslauga teikiama vežėjams:
- juridiniams asmenims, kurių buveinės registracijos vieta yra Kauno mieste;
- fiziniams asmens, kurių gyvenamoji vieta yra Kauno mieste.
 
Vežėjas, ketinantis vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu veiklą, privalo savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo, pateikti nustatytos formos deklaraciją apie ketinimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.
 
Vežėjas ar keleivių vežimo organizatorius deklaraciją ir pavedimo sutartį savivaldybės institucijai gali pateikti tiesiogiai (informaciją ir (ar) dokumentus pateikiant asmeniškai) ir per atstumą (siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Deklaracijų apie ketinimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automibiliais veiklą Kaune  sąrašas

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 20 76 09.
Atnaujinimo data 2019.06.10
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Halina Rukštelienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 43 Vid.: 2.93

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas Swedbank bankas
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52719
Paslaugos kaina Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimas - 16 EUR

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AS LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Apmokėkite paslaugas internetu