Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas teismo sprendimu

Paslauga reglamentuojama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 patvirtintomis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, su kuriomis galite susipažinti tinklalapyje www.seimas.lt paieškoje įvedę teisės akto numerį.
Neišlikę civilinės būklės aktų įrašai yra atkuriami.
Civilinės būklės aktų įrašų neišlikimo faktą patvirtina archyvų pažymos, kitų civilinės metrikacijos įstaigų atsakymai apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą.
Atkuriant santuokos įrašą, sutuoktinių vardai ir pavardės nurodomi remiantis jų gimimo įrašais, bažnytinės santuokos, sudarytos nuo 1940 m. rugpjūčio 16 d. iki 1944 m. liepos 8 d. ir nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., bažnytiniu santuokos liudijimu, asmens tapatybės dokumentu, teismo sprendimu.
Atkuriant mirties įrašą, asmens vardas, pavardė ir gimimo data nurodomi remiantis jo gimimo ir kitais civilinės būklės aktų įrašais, bažnytiniais mirties registravimo ir palaidojimo dokumentais, archyvų ir teisėsaugos institucijų pažymomis, teismo sprendimu.

Atnaujinimo data 2018.11.07
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Agnė Augonė
Paslaugos vykdytojas Gediminas Lukoševičius

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daukšos g. 13, LT-44280
1 kab.
vyriausiasis specialistas
Gediminas Lukoševičius
tel.  (8 612) 90589
e-mail: gediminas.lukosevicius@kaunas.lt

Civilinės metrikacijos skyrius
M. Daukšos g. 13, LT-44280
1kab.
vyresnioji specialistė
Jolanta Kondrotienė
tel.  (8 612) 90589
e-mail: jolanta.kondrotiene@kaunas.ltInteresantų priėmimo laikas:

II - IV - nuo 8.00 iki 17.00 val.
V - nuo 8.00 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka kasdien nuo 12.00 iki 12.45 val.


Elektroniniu būdu šią paslaugą galite užsisakyti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS

Įvertinkite paslaugos kokybę