Teritorijų planavimo proceso inicijavimas

Užsakyti paslaugą internetu

Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo.

Priėmus sprendimą organizuoti teritorijų planavimo dokumento procesą, parengiama ir pasirašoma inicijavimo sutartis.

Visos tolesnės procedūros vykdomos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).


Su pasiūlymu dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo inicijavimo pareiškėjas turi pateikti:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
3. Pastatų nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
4. Žemės sklypų (-ų) ribų planą (-us);
5. Žemės sklypo savininko sutikimą, jei sklypas nuomojamas;
6. Planuojamos teritorijos topografinį planą su nurodytomis ribomis;
7. Planavimo pasiūlymų schemą;
8. Įgaliojimą – jeigu atstovaujama;

Prašymą ir dokumentus pateikti Interesantų aptarnavimo 9 darbo vietoje. 

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

TPDRIS sistema leidžia teritorijų planavimo procesą vykdyti elektroniniu būdu nuo pat sprendimo priėmimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų iki dokumento pateikimo į Teritorijų planavimo dokumentų registrą. www.tpdris.lt 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37)  42 43 86
Atnaujinimo data 2019.04.11
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Janina Strazdauskienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 4 Vid.: 5.50

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!