Teisės aktų ir kitų dokumentų, saugomų Dokumentų skyriuje, kopijų ir išrašų išdavimas

                                                                     

Dokumentų skyrius, gavęs fizinio ar juridinio asmens prašymą, gali pateikti:
 • 2001–2014 m. įskaitytinai Savivaldybės teisės aktų (Tarybos, Valdybos sprendimų, mero potvarkių) ir 2001–2018 m. įskaitytinai Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais kopijas.
(2015–2018 m. Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai saugomi Tarybos ir mero sekretoriate);

 • Savivaldybėje dirbusių darbuotojų darbo stažą ar kitus juridinius faktus įrodančių dokumentų kopijas (kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopiją, kreipiantis įgaliotam asmeniui – jo atstovavimą patvirtinančius dokumentus);

 • atsakyti, ar Kauno miesto savivaldybėje yra prašomi dokumentai bei pateikti jų kopijas, o jei ne, tai prašymą persiųsti pagal priklausomybę.

  Galite užpildyti elektroninę prašymo formą.

  Galite pildyti formą skirtą parsisiųsti ir pildyti kompiuteriu ir atsispausdinus pristatyti nurodytu adresu.

  Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

  KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS 
  Laisvės al. 94, Kaunas
  6 darbo vieta
  Vyr. specialistė
  Liuda Kažukauskienė
  liuda.kazukauskiene@kaunas.lt
  tel. : 8 (37) 20 72 94

  Dokumentai priimami:
  Pirmadienį 8–17 val.
  Antradienį 8–17 val.
  Trečiadienį 8–17 val.
  Ketvirtadienį 8–17 val.
  Penktadienį 8–15.45 val.


Atnaujinimo data 2019.04.01
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys DOKUMENTŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Bičkauskienė
Paslaugos vykdytojas Marija Knoknerienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !