Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – 75 BSI dydžio išmoka įsikurti. Vienkartinės išmokos įsikurti dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.
(1 BSI – 38 Eur, 50 BSI -1900 Eur, 75 BSI -2850 Eur).
Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą skirti šią išmoką asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama asmenims, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

Vienkartinė išmoka įsikurti  gali būti panaudojama:
- būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
- sumokėti daliai paskolos būstui statyti ar pirkti;
- būsto nuomai;
- mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
-  būstui remontuoti arba rekonstruoti;
- baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;
- studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;
- žemės sklypui įsigyti;
- mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.
Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotinį).
Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą.
5. Teismo sprendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas.
6. Dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje.

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 20 kab. 2 a., tel. 75 00 81).

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
 
Atnaujinimo data 2018.01.02
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Diana Patašienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 5 Vid.: 9.80

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!