Šalpos išmokos laidojusiam asmeniui skyrimas

Užsakyti paslaugą internetu

Šalpos išmokos gavėjo mirties atveju jį laidojusiems fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio šalpos išmoka, šalpos išmoka už tą mėnesį, kurį šalpos gavėjas mirė, ir dar viena viso šalpos išmokos dydžio suma.
Dėl išmokos skyrimo asmenys gali kreiptis į Savivaldybę, kurioje mirusiajam buvo paskirta ir mokama šalpos išmoka.
Prašymas gali būti pateikiamas atvykus asmeniškai, paštu, per atstovą arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Mirties faktą patvirtinantis medicininis mirties liudijimas.
4. Laidojančio asmens banko sąskaitos rekvizitai.

PAREIŠKĖJAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
 
Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 42 44 40, 42 52 83.

 

 

Atnaujinimo data 2018.12.31
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Laura Pauparytė-Mažeikienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 2 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Reglamentuojantys teisės aktai 1. LR šalpos pensijų įstatymas
Prašymo forma Prašymas