Šalpos kompensacijų skyrimas

Užsakyti paslaugą internetu


Teisę gauti šalpos kompensaciją turi:
1. Tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė (nuo 2015-01-01 ne mažiau kaip 8 metus) namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų.
2. Motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų turi teisę į šalpos kompensaciją.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).
Sprendimas dėl šalpos kompensacijų  skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais.

Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymas, patvirtinančias, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas).
4. Asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimą, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos).
5. Pažymą išduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros) apie paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba pažymą, kad nurodytos pensijos ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir (ar) mokamos.
6. Banko sąskaitos numerį (jeigu pageidaujama išmoką gauti pre banką).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 23 kab., tel. 42 56 05).

INTERESANTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį ---------------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
 


 

Atnaujinimo data 2018.12.31
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !