Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas

Užsakyti paslaugą internetu

Teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi:
1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalimas.
2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai.
3. Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys  (aukščiau nenurodyti).
4. Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotinį).
Sprendimas dėl slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą.
4. Įgaliotas asmuo pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį  dokumentą ir įgaliojimą.
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke rekvizitus (jeigu išmoką norima gauti per banką).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 23 kab., tel. 42 56 05).

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2019.01.16
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 9 Vid.: 4.33

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!